Horní Heršpice

Vážení členové, rodiče a příznivci spolku,

Rádi bychom vás informovali o platbě členských příspěvku, jejich účelu a využití.

Chápeme, že jejich placení v době, kdy není možné trénovat je pro někoho nepochopitelné a urážlivé, ale pro chod klubu v této COVIDOVÉ době velice důležité.

Členských příspěvků se platí dva druhy.

  1. Příspěvky Fotbalová asociace ČR ( FAČR)

Tyto příspěvky, mládež a junioři 100kč, dospělí 200,-Kč nám předepisuje FAČR a platí se každoročně na začátku kalendářního roku (musí být uhrazeny do konce února) a kompletně se jejich celá vybraná částka přeposílá na účet FAČR-u. Na základě úhrady těchto příspěvků uvolní FAČR ve svém systému ID (registrační průkaz) hráče. Bez jejich úhrady a uvolnění ID karty by se hráč nemohl účastnit mistrovských utkání v daném roce

FAČR pak klubu v průběhu roku kompletně hradí náklady na odměny rozhodčích u mistrovských utkání.

Dále nám posílá finanční příspěvek na činnost klubu (trenéry, provozní náklady atd.). V roce 2019 byla podpora FAČR 250tis Kč, v roce 2020 – 68tis Kč.

  1. Příspěvky klubové

Výši klubových příspěvků určuje výbor spolku a schvaluje je valná hromada spolku. Výše členských příspěvků je stanovena různě, dle věkových kategorií, četnosti tréninků, nákladů na dopravu, trenéry, vybavení atd:

– členové „do“ kategorie mladší žák hradí 4200,-Kč/rok

– kategorie mladší, starší žáci, junioři hradí 8400,-Kč/rok

– senioři, vyjma hráček ligového ženského týmu, hradí 3000,- Kč/rok

– Členky ženského ligového týmu hradí 0,- Kč/rok

Platba členských příspěvků je rozložena do pravidelných měsíčních plateb, bez ohledu zda se trénuje nebo je zimní/letní přestávka (není v lidských silách určit výši příspěvků v jednotlivých měsících dle intenzity trénování)

Členské příspěvky v roce 2019 (524tis kč) tvořili 11% ročních nákladů klubu (4,8mil Kč)

Příspěvky za rok 2020 ještě nemáme účetně uzavřené, ale předpoklad je, že budou vybrané ve stejné výši jako v předešlém roce. Ale co je důležité, jejich podíl na provozních nákladech se zvýší vzhledem k omezeným možnostem klubu v hospodářské činnosti. Využití členských příspěvků za normální situace bylo: 1/3 na odměny trenérů, 2/3 jako součást rozpočtu klubu bez bližšího určení.

Kdyby vše „běželo“ jako dřív, tak by klub byl schopen, třeba příspěvky FAČR-u, uhradit za členy spolku z naší „kasy“ protože se nám vrátí v podobě dotací FAČR-u, ale jak všichni víme COVID vše převrátil.

Klub přišel o zdroje příjmu z provozu restaurace, pronájmu hřiště, pořádání turnajů, halové ligy, omezení dotací FAČR a jiných organizací a proto platba členských příspěvků je v současné době pro klub VELICE DŮLEŽITÁ PRO JEHO PŘEŽITÍ.

Režijní náklady (energie, voda, pojištění, bezpečnostní agentura, nájemné, účetní, sečení a hnojení hřišť atd.) se hradit musí. Navíc nám do toho všeho „spadly“ vícenáklady s rekonstrukcí budovy a kabin. Proto vás žádáme o podporu ve formě členských příspěvků.

Bohužel v současné ekonomické situaci nejsme schopni svým mladším členům kompenzovat výpadek v trénování. Aspoň starší ročníky trénují dle individuálních plánů. Věříme, že pochopíte naši situaci a že nás podpoříte.

Určitě v budoucnosti, jakmile se Covidovo-ekonomická situace uklidní, najdeme formu, jak vám za vaši současnou podporu „ poděkovat“.

Za LOKOMOTIVU BRNO HORNÍ HERŠPICE z.s.

Radek Zeman

Předseda spolku