Horní Heršpice

Členských příspěvků se platí dva druhy.

  1. Příspěvky Fotbalová asociace ČR ( FAČR)

Tyto příspěvky, mládež a junioři 100kč, dospělí 200,-Kč nám předepisuje FAČR a platí se každoročně na začátku kalendářního roku (musí být uhrazeny do konce února) a kompletně se jejich celá vybraná částka přeposílá na účet FAČR-u. Na základě úhrady těchto příspěvků uvolní FAČR ve svém systému ID (registrační průkaz) hráče. Bez jejich úhrady a uvolnění ID karty by se hráč nemohl účastnit mistrovských utkání v daném roce

FAČR pak klubu v průběhu roku kompletně hradí náklady na odměny rozhodčích u mistrovských utkání.

Dále nám posílá finanční příspěvek na činnost klubu (trenéry, provozní náklady atd.). V roce 2019 byla podpora FAČR 250tis Kč, v roce 2020 – 68tis Kč.

  1. Příspěvky klubové

Výši klubových příspěvků určuje výbor spolku a schvaluje je valná hromada spolku. Výše členských příspěvků je stanovena různě, dle věkových kategorií, četnosti tréninků, nákladů na dopravu, trenéry, vybavení atd:

– členové „do“ kategorie mladší žák hradí 4200,-Kč/rok

– kategorie mladší, starší žáci, junioři hradí 8400,-Kč/rok

– senioři, vyjma hráček ligového ženského týmu, hradí 3000,- Kč/rok

– Členky ženského ligového týmu hradí 0,- Kč/rok

Platba členských příspěvků je rozložena do pravidelných měsíčních plateb, bez ohledu zda se trénuje nebo je zimní/letní přestávka (není v lidských silách určit výši příspěvků v jednotlivých měsících dle intenzity trénování)